Annons

Läkemedelsverkets ledning tappar förtroende

Bland de anställda på Läkemedelsverket sjunker förtroendet för verksledningen. Däremot är de betydligt nöjdare med sina närmaste chefer än 2009. Det visar årets medarbetarundersökning.

9 maj 2011, kl 15:53
0

I medarbetarundersökningen 2011 har 93 procent av Läkemedelsverkets totalt 593 anställda svarat. Den mest positiva förändringen är omdömena om närmaste chef. De cirka 50 cheferna får totalt goda omdömen, bättre än undersökningen 2009. Exempelvis tycker 62 procent att cheferna är duktiga på att ge konstruktiv kritik, en ökning med 10 procentenheter och 73 procent säger sig ha förtroende för sin närmaste chef, en ökning med 7 procentenheter.

Däremot är förtroendet
för verksledningen betydligt sämre i år än 2009. 61 procent anger att man hyser förtroende för den högsta ledningen, vilket är åtta procentenheter mindre än för två år sedan. De som rekommenderar myndigheten som arbetsplats är i år 75 procent jämfört med 82 procent förra gången en medarbetarundersökning gjordes. Ett tapp märks också på frågor som handlar om myndighetens respekt för kompetens, olikheter och synen på myndighetens uppdrag i samhället. De svikande siffrorna för ledningen menar Lars Dagerholt, kommunikationschef på Läkemedelsverket har sin förklaring.
-När man befinner sig mitt i en förändringsprocess som vi gör är det inte så konstigt. Både organisationen och personerna i ledningsgruppen har förändrats ganska mycket sedan den förra undersökningen. Idag har vi en mycket mindre ledningsgrupp, mycket mer fokuserad på att leda verksamheten framåt. Då är det ganska naturligt att man, innan man så att säga är hemma, tappar lite under en tid.

Trots det svikande
förtroendet för verksledningen har det så kallade ?nöjd medarbetarindex? ökat med en procentenhet mellan de två jämförelseåren, från 68 till 69 procent. Det beror till stor del på den positiva inställningen till de närmaste cheferna. 69 procent är precis på gränsen för ett godkänt betyg som är 70 procent. Jämför man med myndigheter i stort tycks nöjdheten på Läkemedelsverket ligga bra till. Snittet på myndigheter är 66 procents nöjdhet.
-Sammanfattningsvis har vi ju ökat en procentenhet. Totalt är det en bra bild med tanke på den förändringsprocess som pågår, tycker jag.
-Samtidigt med organisationsförändringarna bibehåller vi vår roll som en av de absolut ledande myndigheterna i Europa och vi får nya och utvecklade uppdrag av regeringen. Det är också en bra kvalitetsmätare.

En annan kanske
illavarslande tendens för myndigheten är att personalomsättningen ökat under våren. Mellan 8-12 procent anses ligga inom det normala. Under 2010 låg den i snitt på nio procent. I mars i år har den ökat till 13 procent, men enligt analysen kan det vara ett tillfälligt trendbrott. Sjukfrånvaron tycks också vara i stigande. Snittet förra året var 3,3 procent sjukfrånvaro, i mars hade den stigit till 3,8 procent.