Feta gravida ska testa metformin

400 gravida med kraftig övervikt ska ingå i en studie med diabetesmedlet metformin. Syftet är att undersöka om man genom behandlingen kan minska risken för att barnen också blir överviktiga.

10 maj 2011, kl 11:24
0

I Storbritannien har en studie påbörjats med stöd av bland annat NHS, National Health Service, i vilken gravida med grav övervikt ska behandlas med diabetesläkemedlet metformin.

Syftet med studien
är att undersöka om man genom att medicinera modern kan reducera övervikten hos barnen. Nyfödda med övervikt anses vara en markör för framtida risk för fetma och metabola syndromet.
Forskarna menar att fetma hos gravida håller på att nå epidemiska proportioner och att man behöver finna sätt att skydda barnen. Stora nyfödda, det vill säga som väger mer än 4,5 kilo, har enligt en artikel i DailyMail on line dubbelt så hög risk som andra nyfödda att bli feta som vuxna. Hypotesen är att fetma inprogrammeras i barnet under graviditeten. Med tillförsel av metformin hoppas man minska nivåerna av insulinhormonet i moderns blodbana vilket skulle minska risken för att barnen föds överviktiga.
Med behandlingen hoppas man också visa att komplikationer som är vanligare bland gravida med kraftig övervikt minskar.

Målet är att rekrytera
400 överviktiga som inte har en diabetesdiagnos till den randomiserade studien. Under tolv veckor ska försökspersonerna antingen behandlas med metformin eller placebo.
Om fyra år räknar forskarna med att kunna presentera resultatet.