Annons

Svårt screena mot dödlig prostatacancer

Idag har de flesta män mellan 55-69 år tagit PSA-prov för att spåra prostatacancer. Men i en ny avhandling ifrågasätts provets värde, även i kombination med gentest.

10 maj 2011, kl 14:03
0

PSA-testning är vanlig idag.1997 var det knappt några män alls som gjorde PSA-test. Idag gör mer hälften av männen mellan 55-69 ett sådant.
I en avhandling som nu läggs fram vid Umeå universitet har Benny Holmström värderat PSA-provets förmåga att upptäcka framtida prostatacancer ensamt och i kombination med gentester.
I den undersökta gruppen ingick 520 män som fått prostatacancer och knappt 1000 som inte fått det.

Forskarna fann
att PSA-provets förmåga att upptäcka framtida cancer inte var tillräckligt för att användas för screening. Inte heller förbättrade ett test för genförändringar känsligheten tillräckligt mycket för att använda kombinationen av de båda, är hans slutsats.
? Men det handlar om ett prov som är taget i snitt sju år före männen fick sin cancer konstaterad, säger Benny Holmström.

Med regelbundna
PSA-prov upptäcker man visserligen fler fall av prostatacancer, men många av dem är lågriskvarianter med liten risk att dö i sjukdomen.
? Det vill säga man upptäcker många som kommer att dö med cancer, men inte av cancer och det är en väsentlig skillnad.
För att minska onödig behandling är det därför idag en vanlig strategi att använda sig av regelbundna kontroller och operation först vid tecken på ökad sjukdomsaktivitet.
Men i en uppföljning efter åtta år fann man ingen skillnad i dödlighet när man jämförde män som opererats direkt och de som opererats efter en tids kontroller.