Blödande magsår underbehandlas

Om fler personer med blödande magsår fick läkemedelsbehandling
skulle liv kunna räddas. Det är slutsatsen i en rapport från Statens
beredning för medicinsk utvärdering.

11 maj 2011, kl 11:05
0

En vanlig orsak till blödande magsår är bakterien helicobacter pylori.  Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, finns ett starkt vetenskapligt stöd för att behandling med två antibiotika kombinerat med protonpumpshämmare, minskar risken för återfall hos personer som drabbats av detta.

Trots det är det knappt hälften av dagens patienter som får den behandlingen visar en registerstudie som SBU har gjort. De konstaterar också att en av fyra avlider inom ett år efter den akuta blödningen. En del av dödsfallen skulle, enligt SBU, kunna undvikas om den förebyggande behandlingen blev bättre.

Personer som haft blödande magsår bör undvika smärtstillande av typen NSAID, inklusive så kallade coxiber eftersom dessa ökar risken. Personer som av olika anledningar behöver denna behandling rekommenderas att få förebyggande behandling mot helicobacter pylori. Detsamma gäller för de som behöver ta medel med acetylsalicylsyra som också ökar risken för magsår.