Annons

Långvarig brist på Ketalar

En försenad fabriksflytt är anledningen till att det uppstått en långvarig restsituation på Ketalar injektionsvätska.

21 feb 2014, kl 10:58
0

Annons

Enligt Läkemedelsverket kommer en långvarig restsituation för Ketalar, ketamin, injektionsvätska att uppstå inom kort. Restsituationen berör båda lösningarna, 10 mg/ml och 50 mg/ml. Ketalar är ett snabbverkande anestetikum som används vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp.

Myndigheten räknar med att restsituationen blir långvarig och att nästa leverans av Ketalar kommer först 2015. Anledningen är en kraftigt försenad fabriksflytt.

Som alternativ finns en nyregistrerad produkt, Ketanest, esketamin. Ketanest har dock en annan dosering än Ketalar. För att minska risken för förväxling är Ketanest förpackade i glasampuller och Ketalar i flaskor med gummimembran.

Men Ketanest finns inte tillgängligt än, utan beräknas finnas för beställning i början av mars. Det går även att ansöka om licens för produkter som innehåller ketamin och som är godkänt i ett annat land.