Annons
Världshälsoorganisationen vill ransonera hpv-vaccin

Världshälsoorganisationen vill ransonera hpv-vaccin

WHO uppmanar länder att tillfälligt stoppa hpv-vaccinering av pojkar tills alla flickor fått vaccin.

9 dec 2019, kl 11:34
0

Annons

I Sverige erbjuds alla flickor mellan 10 och 18 år sedan 2012 två-tre (antalet beror på ålder vid vaccinstart) doser cancerförebyggande vaccin mot humant papillomvirus, hpv. Och efter flera år av utredning och diskussioner ligger Sverige nu, som Läkemedelsvärlden rapporterat, i startgroparna för att i höst börja vaccinera också pojkar. Det kan, enligt Folkhälsomyndighetens analys, förebygga ytterligare 120 till 130 cancerfall per år i vårt land.

Samtidigt kommer en uppmaning från en expertgrupp inom världshälsoorganisationen, WHO, till de länder som är på väg att utöka hpv-vaccineringen även till pojkar. På grund av brist på hpv-vaccin rekommenderar WHO-experterna alla länder att tillfälligt skjuta på införande av  vaccinering av pojkar. Detta för att säkra vaccintillgången för flickor, som får det allra största skyddet av vaccinet.

– Vi vet ännu inte om detta kommer att påverka den svenska planeringen, säger Adam Roth, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

Produktionen hänger inte med

I dag har över hundra länder i världen infört hpv-vaccinering av flickor. Vaccineringen införs främst för att förebygga livmoderhalscancer, men minskar även risken för bland annat vulvacancer, peniscancer, analcancer och svalgcancer.

För att förebygga ännu fler cancerfall bland både kvinnor och män har en del länder också börjat vaccinera pojkar, som Sverige planerar att göra i höst. Bland de länder som redan vaccinerar pojkar finns Storbritannien, Australien, Kanada, Tyskland och Danmark.

Tillverkarna – MSD som marknadsför Gardasil och Glaxosmithkline som marknadsför Cervarix ­- har haft svårt att tillräckligt snabbt möta den växande globala efterfrågan på vaccin. Enligt en WHO-prognos kommer produktionen inte att komma ikapp efterfrågan förrän 2024.

Oroad expertgrupp

WHO:s expertgrupp för vaccineringsfrågor, SAGE (Strategic advisory group of experts on immunisation) skriver i en aktuell rapport att den är ”djupt oroad” över den växande globala bristen på hpv-vaccin.

SAGE pekar på risken för att vaccinbristen ska leda till att vissa länder får svårt att införa vaccinprogram eller fortsätta med sina program. Det anses särskilt olyckligt om detta drabbar länder med hög förekomst av livmoderhalscancer, ofta låginkomstländer.

SAGE rekommenderar därför ett tillfälligt stopp för införande både av könsneutral hpv-vaccinering och av program som erbjuder vaccin till äldre åldersgrupper. Stoppet bör enligt rekommendationen gälla tills alla länder har tillräckligt med vaccin för flickor.

Oklart om svenska konsekvenser

Adam Roth på Folkhälsomyndigheten säger att det ännu är oklart om WHO-rekommendationen får någon inverkan på vaccineringen i Sverige.

– Först avvaktar vi riksdagens budgetbeslut den 18 december, säger han.

I budgetförslaget har regeringen avsatt pengar till att påbörja hpv-vaccinering även av pojkar i Sverige från och med höstterminen 2020. Först om budgeten antas av riksdagen går planeringen vidare, förklarar Adam Roth:

– Då får vi se om vi behöver fatta några ytterligare beslut med anledning av WHO:s rekommendation. I Sverige är tillgången till hpv-vaccin god.

– Och i grunden är det väldigt positivt att efterfrågan på vaccinet ökar så kraftigt.