Visst ökat förtroende för industrin

Svenskarnas förtroende för läkemedelsindustrin har ökat något. Men internationellt ser det sämre ut.

18 Feb 2014, kl 01:00
0

Enligt en undersökning som Svensk Energi låtit göra bland 1 047 personer över 18 år har förtroendet för läkemedelsindustrin ökat. Från 2011 har siffran ökat med tre procent till 47 procent under 2013. Det är bara IT-branschen som har högre med 48 procent. 

Internationellt ser det sämre ut för förtroendet för läkemedelsindustrin. Brittiska konsultföretaget Patient View har frågat medlemmar i 800 patientföreningar om vilket förtroende de har för företag inom hälso- och sjukvården. Undersökningen utgick från hur företagen möter förväntningarna från patienter och patientföreningar. Utifrån svaren rankades läkemedelsföretagen till plats sju av åtta företagskategorier inom hälso- och sjukvården.

Den enda kategorin med ett sämre förtroende var privata hälsoförsäkringsföretag. Högst förtroende hade apotek. Bland de 33 företagen som ingick i undersökningen fanns bland annat Astrazeneca, Abbvie, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Lilly, GSK, Mercks, Pfizer, Roche, och Sanofi.