Annons
Långsiktigt ägande bra för läkemedelsindustrin
Novo Nordisk foto:Jens Lindhe

Långsiktigt ägande bra för läkemedelsindustrin

Kraftig tillväxt för läkemedelsindustrin i Danmark samtidigt som Sverige rasar. Ägarförhållanden kan vara en orsak.

27 nov 2014, kl 08:27
0

Annons

Novo Nordisk foto:Jens Lindhe

I en ny analys från Öresundsinstitutet om läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige ser man en tydlig skillnad och Sverige är förloraren.

Mellan 2000 och 2013 ökade antalet anställda dansk läkemedelsindustri med 9 600 personer samtidigt som 10 400 jobb försvann i Sverige, vilket motsvarar en ökning på 83 procent respektive en minskning på 49 procent.

Exporten i absoluta tal var 2013 56 miljarder svenska kronor för Sverige vilket var en minskning med 1 miljard sedan 2012. I Danmark var exporten 85 miljarder svenska kronor 2014 vilket var en ökning på fem miljarder sedan 2012.

Novo Nordisk har nästan fördubblat antalet anställda sedan 2000 jämfört med att Astrazeneca samtidigt minskat sina anställningar med 46 procent. Rapporten anger också att svenska experter flyttat till danska företag.

Analysen som har utförts av Anders Olshov, senioranalytiker vid Öresundsinstitutet drar slutsatsen att ägandeformer av industrin kan vara orsaken. Långsiktigt ägande som man sett i Danmark har gynnat företagen medan försäljningar och fusioner med utländska företag efter hand har drabbat verksamheterna i Sverige.

”Om det kortsiktiga aktieägarintresset är allenarådande riskerar stora värden och kunskapsstrukturer, som tagit decennier att bygga upp, att gå förlorade, till skada för den svenska ekonomin”, skriver Anders Olshov i Sydsvenskan idag.
”Det är dags att skapa strukturer och regelverk som ger förutsättningar för dynamik och strukturomvandling, och som samtidigt främjar långsiktigt och hållbart värdeskapande inom svenskt näringsliv.”