TLV ska bli bättre på att följa upp nyttan med läkemedel

TLV ska satsa mer på att följa upp nyttan av läkemedel. Det ska man göra genom att en uppföljningskoordinator ska se till att TLV får bättre kunskaper om läkemedels användning och effekter i klinisk vardag.

30 aug 2011, kl 13:53
0

Tjänsten har gått till Love Linnér. Han har tidigare arbetat på TLV som medicinsk utredare i fem år. Love Linnér är naturvetare och har disputerat inom farmakologi på Karolinska Institutet.

? TLV har hela tiden arbetat med villkor till företagen som ska följas upp. Kvaliteten på dessa villkor och uppföljningar har varierat ganska mycket, bland annat eftersom vi själva har varit otydliga och ibland lämnat över till företagen att själva tolka vad vi menar, säger Love Linnér.

Därför ska TLV nu ge läkemedelsföretagen tydligare uppföljningsvillkor och bli snabbare på att granska uppgifterna. TLV vill också att formerna ska styras upp för hur dessa villkor tas fram.

? Det är bra om uppföljningsvillkoren tas fram och beslutas redan när subventionsärendena handläggs. Vi kommer också att ge mer stöd till läkemedelsföretagen kring uppföljningar och villkor och försöka ha en bättre dialog med landstingen, säger Love Linnér.