Hem Taggar Fakta

Tag: Fakta

Så tillverkas cancervaccinet

GSK:s vaccin mot livmoderhalscancer (Cervarix) består av antigen mot HPV 16 och 18 samt adjuvantsystemet AS04.
27 jan 2007, kl 13:57

Farmakodynamiska förändringar med åldern som påverkar läkemedelseffekten (urval)

Ökad känslighet i organ/organsystem, till exempel hjärnan. Ökad sensitivitet för läkemedel med antikolinerg effekt kan exempelvis ge kognitiva störningar och förvirring. Den ökade känsligheten medför en ökad generell risk för biverkningar. Nedsatt...
14 nov 2003, kl 15:01

Farmakodynamiska förändringar med åldern som påverkar läkemedelseffekten (urval)

Ökad känslighet i organ/organsystem, till exempel hjärnan. Ökad sensitivitet för läkemedel med antikolinerg effekt kan exempelvis ge kognitiva störningar och förvirring. Den ökade känsligheten medför en ökad generell risk för biverkningar. Nedsatt...
14 nov 2003, kl 15:01

Farmakokinetiska förändringar med åldern som påverkar läkemedelseffekten

Försämrad njurfunktion. Har betydelse för de läkemedel som till övervägande del utsöndras via njurarna. Exempel på läkemedel som ofta ges till äldre och till stor del elimineras renalt är ACE-hämmare, digoxin, dextropropoxifen,...
14 nov 2003, kl 15:00

Farmakokinetiska förändringar med åldern som påverkar läkemedelseffekten

Försämrad njurfunktion. Har betydelse för de läkemedel som till övervägande del utsöndras via njurarna. Exempel på läkemedel som ofta ges till äldre och till stor del elimineras renalt är ACE-hämmare, digoxin, dextropropoxifen,...
14 nov 2003, kl 15:00

Vad står det i FASS om de tio mest använda preparaten?

Tre av de tio mest använda läkemedlen för kvinnor i fertil ålder är de antidepressiva SSRI-preparaten. Den kliniska erfarenheten av dessa preparat från gravida kvinnor är dock begränsad. I djurförsök har preparaten...
14 jun 2002, kl 13:54