Farmakodynamiska förändringar med åldern som påverkar läkemedelseffekten (urval)

Ökad känslighet i organ/organsystem, till exempel hjärnan. Ökad sensitivitet för läkemedel med antikolinerg effekt kan exempelvis ge kognitiva störningar och förvirring. Den ökade känsligheten medför en ökad generell risk för biverkningar. Nedsatt baroreflex ökar risken för läkemedelsorsakat blodtrycksfall. Baroreflexen reglerar blodtrycket vid till exempel kroppslägesförändringar. Källa: ?Äldre och läkemedel?, Läkemedelskommittén i Halland.

14 nov 2003, kl 15:01
0

Ökad känslighet i organ/organsystem, till exempel hjärnan. Ökad sensitivitet för läkemedel med antikolinerg effekt kan exempelvis ge kognitiva störningar och förvirring. Den ökade känsligheten medför en ökad generell risk för biverkningar.Nedsatt baroreflex ökar risken för läkemedelsorsakat blodtrycksfall. Baroreflexen reglerar blodtrycket vid till exempel kroppslägesförändringar.


Källa: ?Äldre och läkemedel?, Läkemedelskommittén i Halland.