Så tillverkas cancervaccinet

GSK:s vaccin mot livmoderhalscancer (Cervarix) består av antigen mot HPV 16 och 18 samt adjuvantsystemet AS04.

27 jan 2007, kl 13:57
0

Antigenen framställs genom rekombinantteknologi där ett så kallat expressionssystem i form av en baculovirus-vektor används.
I det första steget infogas genen L1 från HPV-viruset i vektorn. Sedan får den rekombinanta baculovirusvektorn infektera en cellkultur. Viruset mångfaldigas och proteinet L1 uttrycks i stora mängder i cellerna.
I nästa steg extraheras och renas L1-protein ? virusliknande partiklar som liknar naturligt HPV-virus ? fram. Sedan följer formulering, där adjuvantsystemet AS04 också inkluderas, fyllning i behållare, kvalitetskontroll och förpackning.
GSK:s livmoderhalscancervaccin Cervarix är till skillnad från konkurrenten Gardasil endast verksamt mot de två vanligaste onkogena papillomvirusen, HPV 16 och 18, och har ingen effekt mot kondylom (se LMV 11/06).
Nils Bergeå