Snart kommer handbok om utsättning av läkemedel

För att underlätta utsättning av läkemedel skriver Claes Lundgren en handbok. Den ska fungera som motvikt till Fass och blir klar till sommaren.

14 nov 2003, kl 15:01
0

På uppdrag av den lokala läkemedelskommittén i Skellefteå arbetar Claes Lundgren, till vardags läkare inom hemsjukvården, med ett projekt som kallas Fas ut, Farmacevtiska specialiteters utsättning. Det syftar till att ta fram en enkel handbok för hur just utsättning av läkemedel ska gå till.
Under hösten har han varit tjänstledig från sin ordinarie läkartjänst. Under våren kommer han vara tjänsteledig två dagar i veckan och siktar på att ha sitt arbete klart till sommaren 2004.
? Anledningen är helt enkelt att det finns dålig dokumentation på och ingen utbildning kring utsättning av läkemedel, säger Claes Lundgren.
? Fas ut ska ses som en motvikt till Fass, som bara tar upp insättning.Nationell remiss

I sin dokumentation idag har Claes Lundgren listat 31 viktiga läkemedelsgrupper som framför allt berörs vid läkemedelsgenomgångar. Det är bland annat benzodiazepiner, neuroleptika, antidepressiva, blodtrycksbehandling, protonpumpshämmare och kolinesterashämmare.
Under våren ska förslaget till handbok ut på remiss till experter i landstinget samt ett flertal andra läkemedelskommittéer runt om i landet.
? Vi skickade ut en inbjudan till de andra läkemedelskommittéerna runt i landet och många var positiva till att vara med i remissarbetet, säger Claes Lundgren.
Nästa höst ska arbetet spridas ut i sjukvården.
? Då tar vi fram ett utbildningsmaterial för att sprida kunskap om handboken.