Hem Taggar Cox 2-hämmare

Tag: Cox 2-hämmare

Garret A FitzGerald om att vara obekväm

Nu vill Garret A FitzGerald ta reda på vilka som kan bli hjälpta av cox-2-hämmare.
7 nov 2013, kl 10:26

Pfizer stoppar försäljningen av Bextra

Med omedelbar verkan stoppas försäljningen av Bextra i Europa och USA. Enligt FDA är risken med preparatet ogynnsam i relation till nyttan.
7 apr 2005, kl 17:53

Public Citizen kräver indragning av Celebra

Den amerikanska konsumentorganisationen Public Citizen kräver att FDA omedelbart drar bort cox 2-hämmarna celecoxib (Celebra) och valdecoxib (Bextra) från den amerikanska marknaden.
25 jan 2005, kl 12:34

Fortsatt positiv inställning till coxiberna

EMEA har i sin säkerhetsutvärdering av coxiberna kommit fram till att nyttan överväger riskerna. Men vissa varningar ska tillföras produktresuméerna.
21 maj 2004, kl 16:05

Ännu en analys pekar på ökad risk för hjärtinfarkt med Vioxx

En analys som nyligen presenterades vid American College of Rheumatology:s konferens visar på en ökad risk för akut hjärtinfarkt vid behandling med rofecoxib (Vioxx) jämfört med dem som behandlades med celecoxib (Celebra)...
30 okt 2003, kl 17:56

Ännu en analys pekar på ökad risk för hjärtinfarkt med Vioxx

En analys som nyligen presenterades vid American College of Rheumatology:s konferens visar på en ökad risk för akut hjärtinfarkt vid behandling med rofecoxib (Vioxx) jämfört med dem som behandlades med celecoxib (Celebra)...
30 okt 2003, kl 17:56

Allvarliga biverkningar drabbar parecoxib

Ett flertal hud- och överkänslighetsreaktioner har rapporterats för cox 2-hämmaren valdecoxib. Eftersom parecoxib är en prodrug till valdecoxib kan risken för biverkningar inte uteslutas även för parecoxib menar Läkemedelsverket.
24 okt 2002, kl 21:20