Annons

Ännu en analys pekar på ökad risk för hjärtinfarkt med Vioxx

En analys som nyligen presenterades vid American College of Rheumatology:s konferens visar på en ökad risk för akut hjärtinfarkt vid behandling med rofecoxib (Vioxx) jämfört med dem som behandlades med celecoxib (Celebra) och andra NSAID.

30 okt 2003, kl 17:56
0

De som använde rofecoxib löpte en ökad relativ risk om 24 procent att drabbas av en hjärtinfarkt jämfört med dem som använde celecoxib (Celebra), och 14 procents ökad relativ risk jämfört med dem som använde andra NSAID. Den ökade risken sågs med både låga och höga doser rofecoxib. Risken var störst under de första 30 respektive 90 dagarna av behandlingen.

Studien är en observationsstudie med 53 475 patienter. Data på akuta hjärtinfarkter samlades in från ett av de statliga amerikanska läkemedelsförsäkringsprogrammen i Pennsylvania och New Jersey. Totalt fann man 10 895 hjärtinfarkter vilket matchades mot fyra kontroller (n=43 580). Utifrån det beräknades den relativa risken för hjärtinfarkt hos patienter på rofecoxib, celecoxib, NSAID eller inget av dessa.

Sedan Vigor-studien, som var först med att rapportera ökad risk för hjärtinfarkt, har fem andra studier, både poolade analyser och observationsstudier, undersökt förhållandet mellan coxiberna och risken för hjärtinfarkt.

Den senaste undersökningen ligger i linje med en annan publicerad i Lancet förra året, men går emot en undersökning publicerad i tidskriften Archives of Internal Medicine tidigare i år, som inte rapporterade någon ökad risk för hjärtinfarkt med cox 2-hämmarna.

Studien sponsrades av Merck, som tillverkar rofecoxib.