Annons

Lovande fas III-resultat för ximelegatran

Positiva resultat från två fas III-studier av Astrazenecas tilltänkta storsäljare, den orala trombinhämmaren ximelegatran (Exanta), publicerades i dagens nummer av New England Journal of Medicine.

30 okt 2003, kl 11:41
0

Annons

I tidigare studier har ximelegatran, 24 mg två gånger om dagen, visat sig lika effektivt som warfarin på att förebygga venös tromboembolism (VTE) efter TKR, en typ av knäledskirurgi. Ximelegatran kräver inte övervakning av koagulation eller dosjustering.

Syftet med studien EXULT A-studien var att utvärdera om en ökad dos (36 mg) ximelegatran, två gånger om dagen, skulle ge en förbättrad förebyggande effekt. Studien visade att så blev fallet; ximelegatran i denna dosering gav en bättre effekt än warfarin i normaldos, och jämförbar incidens av blödningskomplikationer. För mer detaljerade studieresultat, se originalpublikationen (länk i högermarginalen).

Studien THRIVE III, som koordinerats och delvis genomförts i Sverige, är den första som undersökt ximelegatran för långtidsprevention av återkommande venös tromboembolism efter en djup ventrombos och/eller lungembolism (LE). Warfarin, som är dagens standardbehandling, används normalt i högst sex månader på grund av den ökade blödningsrisken. Patienterna (n=1233) med VTE fick efter tre månaders konventionell antikoagulantiabehandling antingen ximelegatran under arton månader, eller placebo. Studiens primära endpoint, återkommande symtomatisk VTE, nåddes för 71 av placebopatienterna, men bara 18 av de patienter som fått ximelegatran.

– Exanta är ett medicinskt genombrott för behandling av patienter som drabbas av djup ventrombos eller lungembolism. Vi har nu bevis för att en längre behandling gör nytta och med Exanta kan vi ge patienterna en pålitlig behandling utan risk för ökade blödningar, säger docent Sam Schulman vid Karolinska sjukhuset, ordförande i den internationella styrgruppen för THRIVE III studien, i ett pressmeddelande från Astrazeneca.