Hem Taggar Champix

Tag: Champix

Läkemedel för tobaksavvänjning dras in

Läkemedlet Champix har visat sig innehålla för höga halter av föroreningen N-nitroso-vareniklin.
4 feb 2022, kl 08:33

Varningar för Champix obefogade

En stor svensk studie ser inget samband mellan svåra psykiska biverkningar och rökavvänjningspreparatet Champix.
3 jun 2015, kl 07:41

Meta-analys avfärdar risker med Champix

Den hittills största litteraturstudien om Champix visar inte på någon ökad självmordsrisk.
20 mar 2015, kl 08:52

Nya varningar för Champix

FDA varnar för att rökavvänjningsmedicinen Champix kan ge en minskad alkoholtolerans och öka risken för krampanfall.
11 mar 2015, kl 10:50

Rökstopp styrs av gener

Ett blodprov skulle kunna visa om man ska välja plåster eller tabletter för att lättast bli rökfri.
14 jan 2015, kl 12:39

Högsta varningen kvarstår för Champix i USA

En expertgrupp inom FDA anser att Champix ska ha kvar den allvarligaste varningen på förpackningen.
20 okt 2014, kl 08:00

Pfizers vd kallad vittna i Champixmål

Rökavvänjningsmedlet Champix har hamnat i blåsvädret i USA. En domstol i Alabama har nu kallat Pfizers vd Ian Read att vittna i ett mål om biverkningar.
21 nov 2012, kl 10:03