Varningar för Champix obefogade

En stor svensk studie ser inget samband mellan svåra psykiska biverkningar och rökavvänjningspreparatet Champix.

3 jun 2015, kl 07:41
0

Rökavvänjningspreparatet Champix, vareniklin, har tidigare vid ett flertal tillfällen satts i samband med allvarliga biverkningar. Bland annat har medlet ansetts öka risken svåra psykiska biverkningar som självmord och psykoser, men även trafikolyckor.

Så sent som i mars i år kom en utökad varning från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, som redan tidigare meddelat att behandlingen kan innebära faror. Medlet har även internationellt förbjudits att användas av vissa yrkesgrupper inom transportområdet. Om de rapporterade biverkningarna har utlösts av Champix eller om det har varit andra faktorer som varit orsaken har inte kunnat klargöras.

Nu har forskare från Karolinska institutet tillsammans med Universitet i Oxford publicerat en omfattande studie utförd i Sverige. Data har samlats in från de 70 000 patienter som fått läkemedlet mellan 2006 och 2009. Forskarna undersökte om det fanns statistiska samband mellan läkemedlet och flera av de tidigare rapporterade biverkningarna.

Resultaten från studien visade att det inte fanns någon ökad risk för självmord, självmordsförsök eller brott. Ingen koppling fanns heller mellan psykoser, trafikolyckor eller trafikbrott bland de som använt Champix.

Men däremot kunde man se en liten ökning i risken att få depressioner och ångest i patientgruppen som sedan tidigare hade fått en psykiatrisk diagnos.
– Men denna förhöjda risk beror sannolikt på andra faktorer och behöver därför bekräftas med andra typer av studiedesigner. Våra resultat tyder på att vareniklin är en säker rökavvänjningsmedicin för de allra flesta, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv då rökning är en hälsofara, säger Yasmina Molero, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Studien är publicerad i BMJ och har finansierats med anslag från Karolinska Institutet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vetenskapsrådet samt the Wellcome Trust.