Annons

Champix ökar inte risken för hjärtinfarkt

En engelsk studie bekräftar nu den svenska studie som tyder på att rökavvänjningspreparatet Champix inte innebär någon ökad risk för hjärtinfarkt.

7 sep 2015, kl 10:12
0

I en stor engelsk studie följde forskarna över 150 000 rökare i England under sex månader.

De fann att patienter som behandlats med Pfizers Champix, vareniklin, inte var mer benägna att drabbas av en hjärtattack än de som använde andra rökavvänjningsmedel eller försökte sluta på annat sätt.
I den här studien fann man inte heller någon högre risk för till exempel depression eller självskadebeteende.

Professor Aziz Sheiikh, en av forskarna, säger i en kommentar att det är mycket osannolikt att vareniklin skulle ha några betydande biverkningar på hjärtat eller den psykiska hälsan.