Hem Taggar Rökavvänjning

Tag: Rökavvänjning

Läkemedel för tobaksavvänjning dras in

Läkemedlet Champix har visat sig innehålla för höga halter av föroreningen N-nitroso-vareniklin.
4 feb 2022, kl 08:33

Champix ökar inte risken för hjärtinfarkt

En engelsk studie bekräftar nu den svenska studie som tyder på att rökavvänjningspreparatet Champix inte innebär någon ökad risk för hjärtinfarkt.
7 sep 2015, kl 10:12

Varningar för Champix obefogade

En stor svensk studie ser inget samband mellan svåra psykiska biverkningar och rökavvänjningspreparatet Champix.
3 jun 2015, kl 07:41

Inget rökstopp genom e-cigaretter

Det finns inget tydligt stöd för att e-cigaretter fungerar som hjälp för att sluta röka.
2 jun 2015, kl 11:55

Rökstopp styrs av gener

Ett blodprov skulle kunna visa om man ska välja plåster eller tabletter för att lättast bli rökfri.
14 jan 2015, kl 12:39

Tullverket försöker stoppa rökvätskor

För andra gången har Tullverket försökt stoppa importen av e-cigaretter.
13 jan 2014, kl 16:50

Oklart med e-cigaretter

EU-parlamentet anser inte att e-cigaretter ska anses som läkemedel. Det anser däremot det svenska läkemedelsverket.
9 okt 2013, kl 11:31

Få tuggummin utanför storstadsregionen

Nicorette nu i din butik lovar företaget McNeil i en annonskampanj som startade i mitten av maj. Vilket nog får sägas vara en överdrift. Av de cirka 15 000 ställen som säljer...
16 jun 2008, kl 13:46

Rökreduktion en bedräglig indikation

En del nikotinmedel, bland annat tuggummin och inhalatorer har rökreduktion som indikation. Nu visar en stor norsk studie att storrökare som minskar sin konsumtion inte lever längre än storrökare. Indikationen kan vara...
24 jan 2007, kl 16:25

Vareniklin blockerar och stimulerar receptorer för nikotin

Nyligen godkändes vareniklin inom EU. Det innebär att bupropion (Zyban) inte längre är det enda nikotinfria preparatet för rökstopp.
27 nov 2006, kl 18:16

Nikotinplåster ger stöd för motivationen

En amerikansk studie visar att rökare som använder nikotinplåster i större utsträckning fortsätter sina ansträngningar att sluta röka efter enstaka återfall än personer som behandlas med placeboplåster.
26 apr 2006, kl 12:33

Nikotinmedel i handeln minskade inte rökningen i Danmark

Försäljningen av nikotinläkemedel i detaljhandeln har inte bidragit till att rökningen minskat i Danmark. Det menar den danska Apotekarföreningen. Rökningen, som stadigt minskat i 30 år, har inte påverkats av att försäljningen...
7 sep 2005, kl 22:03

Selegilin kan hjälpa rökare att sluta

Parkinsonläkemedlet selegilin kan hjälpa vissa personer att sluta röka enligt en preliminär mindre studie.
28 jan 2003, kl 13:12

"Snus bör rekommenderas som rökavvänjning"

Läkare bör upplysa patienter som inte kan sluta röka på annat sätt att snus är ett rimligt alternativ. Det skriver Kjell Asplund med flera läkare på DN Debatt idag.
19 sep 2002, kl 15:33