Annons

Nikotinmedel i handeln minskade inte rökningen i Danmark

Försäljningen av nikotinläkemedel i detaljhandeln har inte bidragit till att rökningen minskat i Danmark. Det menar den danska Apotekarföreningen. Rökningen, som stadigt minskat i 30 år, har inte påverkats av att försäljningen av nikotinmedel fördubblats.

7 sep 2005, kl 22:03
0

Det räcker knappast med att förenkla försäljningen av nikotinläkemedel om syftet är att minska rökningen, åtminstone att döma av utvecklingen i Danmark på senare år. Där har försäljningen av nikotinmedel fördubblats sedan de började marknadsföras i detaljhandeln 2001. Men det förefaller utifrån en analys som den danska Apotekarföreningen gjort i ytterst marginell utsträckning, om alls, påverkat rökningen.
Rökarna har stadigt blivit färre i Danmark sedan 1970-talet.
Kurvan för antalet rökare förefaller helt opåverkad av försäljningen av nikotinmedel. Apotekarföreningens slutsats är att det inte går att se någon koppling mellan rökslut och den ökade försäljningen av nikotinmedel.

Beroendeproblematik


En undersökning som danska Socialstyrelsen gjort tyder dessutom på att många brukare av nikotinmedlen blir beroende av dessa. I undersökningen uppgav 25 procent av dem som använde nikotinmedel att de gjort det över ett år, medan behandlingsrådet är att de ska användas högst sex månader. Var tionde uppgav att man använt medlen i tre år eller mer.
Det är också värt att notera, skriver Apotekarföreningen i sin rapport, att 85 procent av de rökare som förmår sluta gör det utan att använda nikotinersättning.
? Nikotinprodukter är läkemedel, inte något undergörande medel. Därför ska de användas som en del i en rökavvänjning då man också får någon sorts rådgivning. Annars riskerar man att också bli beroende av nikotinersättningen, säger Helle Pinholt Nielsen, vd i Danmarks Apotekarförening till dagstidningen Berlinske.
Men hon tror inte det är realistiskt att dra in försäljningen från detaljhandeln. Däremot bör man lägga större fokus på förbättrad rådgivning, säger hon.


Krav på bättre information

Socialstyrelsen i Danmark är enligt Berlinske bekymrad över utvecklingen och vill att det danska Läkemedelsverket ser till att informationen i förpackningarna blir bättre.
I Sverige har debatten om att tillåta försäljningen av nikotinersättningsmedel i handeln tagit fart sedan vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson sagt sig vara beredd att genomföra en sådan reform.