Annons

Ledbesvär vanligare än väntat vid psoriasis

Fler patienter med psoriasis har ledbesvär redan vid debuten av sjukdomen än man tidigare trott. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

7 sep 2005, kl 11:34
0

Tidigare studier på psoriatiker har främst gällt patienter som haft sjukdomen olika länge och har inte gjort skillnad på olika typer av sjukdomen. I en färsk avhandling från Karolinska Institutet av Lotus Mallbris redovisas material från Stockholm Psoriasis Cohort på 400 nydebuterade psoriatiker.

Hennes studier visar att psoriasis kan delas upp i två olika huvudtyper: guttat psoriasis och plack psoriasis. Den senare är vanligast och drabbar cirka 90 procent av patienterna. Denna form av psoriasis kan kopplas till en påfrestande, stressande period, som patienten upplevt två-tre månader innan sjukdomen bryter ut. Studierna visar även att cirka fem procent av patienterna med guttat psoriasis och cirka 15 procent av de med plack psoriasis har ledbesvär redan vid sjukdomsdebuten.
? Det är fler än man tidigare trott, säger Lotus Mallbris.

I avhandlingen redovisas även resultat som visar att patienter med svår psoriasis har ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom. Risken är högre ju yngre patienten var första gången han eller hon lades in på sjukhus på grund av sin psoriasis och ökar om patienten lagts in flera gånger.