Annons

B-vitamin skyddade inte hjärtat trots sänkt homocystein

Folsyra och vitamin B6 minskar inte risken för hjärtinfarkt, stroke, cancer elle död. Det visas i den norska studien Norvit som presenterades på den europeiska hjärtläkarkongressen i Älvsjö utanför Stockholm.

6 sep 2005, kl 10:16
0

Tidigare studier har indikerat att sänkt homocystein (efter att patienter tagit B-vitaminet folsyra och/eller vitamin B6) kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Därför var beskedet igår från hjärtläkarkongressen i Stockholm överraskande för många.

?Homocysteinhypotesen är död?. Det konstaterade Kaare Harald Bønaa, som ledde Norvit, när studien presenterades.

I studien ingick 3749 patienter från 35 norska sjukhus. De delades in i fyra grupper; en som fick enbart folsyra, en som fick enbart vitamin B6, en som fick både och samt en grupp som fick placebo. De följdes i 3,5 år och primärt studerades risken för hjärtinfarkt och stroke. Andra risker som undersöktes var död, sjukhusinläggning på grund av instabil angina och behov av revaskulariserande ingrepp som ballongvidgning, PCI, eller bypassoperation.

Folsyra och vitamin sänkte nivån av homocystein med närmare 30 procent. Men risken för hjärtinfarkt och stroke var densamma, 18 procent, hos dem som fått placebo eller enbart folsyra eller vitamin B6. I kombinationsgruppen var risken 23 procent, en absolut riskökning med 5 procent.