Annons

Ett steg närmare inhalerat insulin

Det inhalerade insulinet Exubera närmar sig ett godkännande i USA efter positiv bedömning av FDA:s rådgivande expertkommitté.

9 sep 2005, kl 13:56
0

Exubera blir, om det godkänns, det första inhalerade insulinet på marknaden. Det är ett kortverkande insulin som diabetiker kan ta före måltider. Många patienter kommer fortfarande att behöva injektioner av långverkande insulin.

Av medlemmarna i FDA:s expertpanel röstade sju för och två mot ett godkännande av Exubera.

En av de som var negativa till godkännandet var panelens ordförande Paul Woolf som menar att det är osäkert om patienterna kommer att få tillräcklig utbildning i hur man använder det inhalerade insulinet.

Registreringsansökan för Exubera är även inlämnad till EMEA.