Annons

Selegilin kan hjälpa rökare att sluta

Parkinsonläkemedlet selegilin kan hjälpa vissa personer att sluta röka enligt en preliminär mindre studie.

28 jan 2003, kl 13:12
0

Selegilin verkar genom att fördröja nedbrytningen av dopamin i hjärnan. Allt mer tyder på att dopamin spelar en roll i neurobiologin vid nikotinberoende. Det hävdar forskare i januarinumret av tidskriften Biological Psychology.
De har gjort en studie på 40 personer som under åtta veckor fick antingen selegilin eller placebo. I slutet av perioden hade 9 av de 20 patienter (eller 45 procent) som fick selegilin slutat röka och efter sex månader var fyra personer fortfarande cigarettfria. Det ska jämföras med 15 procent i placebogruppen efter åtta veckor och en icke rökare efter sex månader.
Biverkningarna av selegilin rapporterades som måttliga och inkluderade aptitlöshet, gastrointestinala symtom och problem med sömnen.
Forskarna tycker att resultaten, trots det lilla antalet försökspersoner, uppmuntrar till vidare forskning. ?Eftersom det är så många som trots nikotinersättning inte klarar av att sluta, behövs det bättre läkemedel?, konstaterar de.