Läkemedelsindustrin kritisk till prissättning

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, kritiserar att landstingen försöker förhandla sig till rabatter på läkemedel samtidigt som det finns en prisreglering.

28 jan 2003, kl 14:00
0

Annons

I ett remissvar på Socialdepartementets rapport om prissättning skriver Lif att det finns bra alternativ till det prisregleringssystem som finns i Sverige i dag. Man pekar särskilt ut Kanada och Storbritannien som goda exempel. I de länderna råder fri prissättning, vilket Lif menar gynnar forskningssatsningar.

Lif menar också att det inte är priserna som drar upp läkemedelskostnaderna, utan mängden som skrivs ut och användningen.

I dag kan landstingen själva förhandla med tillverkarna om särskilda rabatter. I departementets rapport föreslås att inga förhandling ska ske efter Läkemedelsförmånsnämndens prisbeslut. Landstingen har vänt sig mot detta, men Lif går alltså på departementets linje.