Annons

Diabetiker vinner på intensiv behandling

Enligt en dansk studie, som publiceras i dagens New England Journal of Medicine, vinner diabetiker på en intensifierad behandling mot flera riskfaktorer, jämfört med en mer normal behandling.

30 jan 2003, kl 18:46
0

Författarna till Steno 2-studien konkluderar att för de diabetiker som fick den intensifierade behandlingen, minskade den absoluta risken med 20 procent att drabbas av någon kardiovaskulär händelse. Den relativa riskreduktionen är 50 procent. De löpte också en signifikant lägre risk att drabbas av bland annat nefropati och retinopati. Vidare var minskningen i nivåer av glykolyserat hemoglobin, blodtryck, serumkolesterol och triglyceridnivåer samt albuminexkretion i urinen större i den intensivbehandlade gruppen än den normalbehandlade gruppen.

Patienternas medelålder var 55,1 år och de behandlades i genomsnitt i 7,8 år. Studien gick ut på att undersöka en måldriven, intensifierad, multifaktoriell behandlingsstrategi jämfört med en mer konventionell behandling på olika riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes och mikroalbuminuri.

Studien var öppen och de 160 patienterna randomiserades till antingen intensiv eller konventionell behandling i enlighet med nationella danska behandlingsriktlinjer. Den primära effektparametern var en kombination av kardiovaskulär död, ickedödlig hjärtinfarkt, ickedödlig stroke, revaskularisering och amputation.

Den intensifierade behandlingen innehöll både livsstilsförändringar såsom rökavvänjning samt kost- och motionsförändringar, samt läkemedelsbehandling för hyperlipidemi, hypertension, hyperglycemi och mikroalbuminuri. De fick också sekundärpreventiv kardiovaskulär behandling med ASA.