Läkemedelsföretag på krigsstigen i Europa

De stora läkemedelsföretagen framför nu alltmer högljudda klagomål över prisregleringen på de europeiska läkemedelsmarknaderna.

24 jan 2002, kl 20:42
0

Annons

De europeiska regeringarnas omfattande försök att stävja kostnadsutvecklingen på läkemedelsområdet har länge irriterat läkemedelsindustrin i det tysta.

Nu höjer dock allt fler företag tonläget mot bakgrund av den allt dyrare läkemedelsutvecklingen och det faktum att prispressen ökat även i USA. Pfizer (se ovanstående artikel), Astrazeneca och Novartis tillhör de företag som offentligt vädrat sitt missnöje.

Protesterna går ut på att priserna efter förhandlingarna med myndigheterna i Europa i slutändan blir låga och inte täcker utvecklingskostnaderna i tillräcklig grad. I USA är läkemedelspriserna generellt högre och företagen argumenterar europeiska länder ?inte betalar sin del av kalaset?.
Missnöjet handlar också om att prisförhandlingsprocessen tar lång tid, vilket på ett orimligt sätt förlänger tiden mellan godkännande och försäljningsstart. I Belgien tar prisförhandlingsproceduren exempelvis i genomsnitt hela 595 dagar, enligt Wall Street Journals europeiska utgåva.
Förutom Pfizer har även Astrazeneca offentligt hotat med att lämna vissa europeiska marknader.