Hem Taggar Avhandling

Tag: Avhandling

Fler läkemedel kan användas vid alkoholberoende

Ett rökavvänjningsmedel och ett antidepressivt läkemedel borde också kunna användas vid alkoholberoende, enligt en doktorsavhandling.
17 okt 2016, kl 15:11

Hpv-kampanjer riskerar att utesluta målgrupper

Vaccinationskampanjer mot hpv-virus som vänder sig till flickor och unga kvinnor riskerar att utesluta målgrupper, enligt ny avhandling.
3 jun 2016, kl 12:39

Lägre dos med samma effekt

En ny avhandling visar hur man kan minska biverkningarna av bisfosfonater genom att minska dosen med bibehållen effekt.
14 sep 2015, kl 09:27

Många blir sjuka av läkemedel

Mer än var tionde vuxen i Sverige har blivit sjuka av sina läkemedel. Men många fall hade kunnat förhindras, enligt en ny avhandling.
1
27 mar 2014, kl 12:40

Sämre kvalitet med dosläkemedel

Äldre som får sina läkemedel genom dostjänst har en sämre kvalitet i sin läkemedelsbehandling, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
25 jan 2013, kl 12:04

Två av hundra får huvudvärk av medicinering

Huvudvärk orsakad av överanvändning av huvudvärksläkemedel är vanligare bland kvinnor än män. Det visar en ny avhandling.
5 dec 2012, kl 11:05

Depression vanligt hos unga vuxna med Aspergers

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att nästan 70 procent av unga vuxna med Aspergers syndrom har haft tidigare depressioner.
26 jan 2012, kl 11:41