Annons

Depression vanligt hos unga vuxna med Aspergers

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att nästan 70 procent av unga vuxna med Aspergers syndrom har haft tidigare depressioner.

26 jan 2012, kl 11:41
0

Annons

Det är doktoranden Tove Lugnegård som i sin avhandling vid Göteborgs universitet kan visa att depressioner och ångesttillstånd är mycket vanligt bland unga vuxna med Aspergers syndrom. Omkring 70 procent av de unga vuxna med Aspergers som ingick i studien hade haft minst en tidigare depression, och så många som hälften hade haft upprepade depressioner. Medelåldern i den studerade gruppen var 27 år.

Avhandlingen visar också att omkring en tredjedel av personerna med Aspergers syndrom även har ADHD, vilket stämmer överens tidigare studier.

Tove Lugnegård har också jämfört personer med Aspergers syndrom med personer som lider av schizofreni. Resultaten visar att symtomen kan se likartade ut; personer med schizofreni och personer med Aspergers syndrom uppvisar båda autistiska drag, och förmågan att tolka sociala samspel var lika nedsatt vid schizofreni som vid Aspergers syndrom.