Hem Taggar övervakning

Tag: övervakning

Måste meddela i tid om försäljningsstopp

Den som vill dra in ett godkänt läkemedel tillfälligt eller permanent måste anmäla orsaken till Läkemedelsverket minst två månader innan. Det föreslås i en proposition.
3 apr 2013, kl 16:31

HPV-vaccination följs upp

Smittskyddsinstitutet ska följa upp och mäta effekten av HPV-vaccinationsprogrammet. Syftet är att se om vaccinationsprogrammet har avsedd verkan och att upptäcka eventuella brister.
4 maj 2012, kl 11:36

MS-medel ska utvärderas igen

Efter rapport om ett dödsfall när en patient behandlats med MS-läkemedlet Gilenya ska den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA göra en ny säkerhetsbedömning av behandlingen. I väntan på att den blir klar rekommenderas utökad...
23 jan 2012, kl 11:47

Bra säkerhetsrapportering efter godkännande

En studie gjord av FDA visar att de företagen är bra på att lämna in säkerhetsanalyser av sina läkemedel efter godkännande. Men i många fall saknar de tillräckligt med information.
7 sep 2009, kl 11:28