Annons

HPV-vaccination följs upp

Smittskyddsinstitutet ska följa upp och mäta effekten av
HPV-vaccinationsprogrammet. Syftet är att se om vaccinationsprogrammet
har avsedd verkan och att upptäcka eventuella brister.

4 maj 2012, kl 11:36
0

Annons

Efter två långdragna upphandlingsomgångar av ett HPV-vaccin har den allmänna HPV-vaccinationen nu kommit igång i Sverige. Syftet med den allmänna vaccinationen är att minska förekomsten av livmoderhalscancer, men för att befolkningen ska bli immuna mot HPV krävs en vaccinationstäckning på minst 90 procent.

SMI:s uppföljning innehåller kliniska studier, laboratorieövervakning och registerbaserade studier. Men övervakningen skiljer sig från de andra sjukdomarna i det allmänna vaccinationsprogrammet. Dels ger HPV-infektionen inga symtom och kan därför inte vara anmälningspliktig, och dels kan det dröja decennier innan minskningen av livmoderhalscancer kan mätas. SMI övervakar därför minskning av cirkulation av HPV-virustyper, kondylom och cellförändringar på livmodertappen.

Eftersom det vaccin som valts bara skyddar mot 2 av 14 cancerassocierade HPV-typer kommer man att övervaka om någon av de andra maligna typerna ökar när de vanligaste två minskar.  Enligt planen ska SMI även se om de vaccinerade fortsätter att delta i gynekologiska cellprovskontroller. HPV-vaccinationerna registreras i Svevac för att sedan jämföras med andra nationella hälsoregister.

SMI kommer även att ha uppsikt över hur många som vaccinerar sig. Om vaccinationstäckningen är låg kommer man bland annat att genomföra riktad information till grupper med låg vaccinationstäckning.