Hem Taggar Emea

Tag: Emea

Ny chef för säkerhetsavdelning

Peter Arlett har utsetts till ny chef för Europeiska läkemedelsverkets sektion för farmakovigilans.
10 sep 2008, kl 12:34

Trasylol får försäljningsförbud

Europeiska läkemedelsverket, EMEA, har beslutat att tills vidare dra tillbaka försäljningstillståndet för Trasylol. Riskerna som framkommit i en kanadensisk studie är för stora anser myndigheten.
22 nov 2007, kl 16:21

Remicade godkänt för behandling av Crohns hos barn

TNF-hämmaren Remicade har godkänts i EU för behandling av barn med Crohns sjukdom.
11 jun 2007, kl 16:52

Thomas Lönngren får förnyat förtroende

EMEA:s styrelse beslöt idag att förlänga förordnandet för myndighetens svenske chef, apotekaren Thomas Lönngren.
28 sep 2005, kl 15:39

Ingen ny läkemedels- substans första kvartalet

Som Läkemedelsvärlden rapporterade igår har den europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté, CHMP, bara rekommenderat godkännande för två nya läkemedel hittills i år. Inget av dessa är dock egentligen helt nytt.
15 apr 2005, kl 14:03

Läkemedelstorka första kvartalet (REVIDERAD 050415)

Under det första kvartalet har den europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté, CHMP, bara rekommenderat godkännande för två nya läkemedel ? och inget av dessa innehåller någon ny aktiv substans. Fortsätter trenden kan 2005...
14 apr 2005, kl 13:18

Billigare godkännanden för generika

Ansökningsavgiften till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA sänks kraftigt för generika. Det enligt ett nytt beslut från EU-kommissionen.
5 apr 2005, kl 17:02

EMEA vill gynna små och medelstora företag

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har nu färdigställt sin "Roadmap to 2010", ett framåtblickande dokument där myndigheten stakar ut sin vision och strategi för de närmaste halvdecennniet. Dokumentet innehåller elva punkter med konkreta...
11 mar 2005, kl 11:45

Allt fler särläkemedel får klartecken

Hittills i år har EMEA:s expertkommitté för så kallade orphan drugs, COMP, klassificerat 51 nya läkemedelssubstanser som särläkemedel.
8 dec 2003, kl 15:43