Hem Taggar Lagändring

Tag: Lagändring

Licensläkemedel på valfritt apotek

Patienter ska återigen kunna hämta ut licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
29 feb 2016, kl 09:27

Måste meddela i tid om försäljningsstopp

Den som vill dra in ett godkänt läkemedel tillfälligt eller permanent måste anmäla orsaken till Läkemedelsverket minst två månader innan. Det föreslås i en proposition.
3 apr 2013, kl 16:31

Lagändring ska skydda mot förfalskade läkemedel

Regeringen föreslår en rad lagändringar som ska förhindra förfalskade läkemedel. Det kommer bland annat att ställas ytterligare krav på substanser som tillverkas i länder utanför EU.
1
15 nov 2012, kl 10:45

Teknisk sprit behöver inte tillstånd

I och med den nya alkohollagen som riksdagen har antagit behövs det från och med årsskiftet inte längre tillstånd av Läkemedelsverket för att köpa, sälja eller föra in teknisk sprit i landet.
9 dec 2010, kl 11:15

Hårdare krav på forskning med människor

Säkrare forskning, bättre integritetsskydd och mer lättolkad lagtext ska bli resultatet av riksdagens lagändringsbeslut i veckan. Etikprövningslagen och personuppgiftslagen ändras från och med den 1 juni i år.
17 apr 2008, kl 12:45