Hem Taggar Blodtryckssänkare

Tag: blodtryckssänkare

Bäst med blodtryckssänkare på kvällen

Risken för hjärtkärl-händelser nästan halverades om patienter med högt blodtryck tog sina blodtryckssänkande läkemedel på kvällen i stället för på morgonen.
23 okt 2019, kl 16:10

Vanliga blodtryckssänkare kan bidra till lungcancer

Sambandet mellan ACE-hämmare och lungcancer måste undersökas mer anser forskare som hittat riskökning.
25 okt 2018, kl 00:30