Vanliga blodtryckssänkare kan bidra till lungcancer

Vanliga blodtryckssänkare kan bidra till lungcancer

Sambandet mellan ACE-hämmare och lungcancer måste undersökas mer anser forskare som hittat riskökning.

25 okt 2018, kl 00:30
0

Forskare i England såg i en stor befolkningsbaserad studie att så kallade ACE-hämmare ökade risken för lungcancer. Riskökningen blev större ju längre tid personen hade använt medicinen. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ.

– Även om de riskökningar vi sett är måttliga på individnivå, skulle de kunna höja lungcancerrisken för många patienter, menar forskarna.

Diskussionen om eventuella samband mellan olika blodtrycksmediciner och cancer har pågått i många år. Eftersom det handlar om en sjukdomsförebyggande behandling som tas under lång tid, är det viktigt att känna till eventuella hälsomässiga nackdelar under långtidsbehandling.

Studien från England fokuserar på de blodtryckssänkare som kallas ACE-hämmare, effektiva blodtryckssänkande mediciner som hör till de mest använda läkemedlen på området. Exempel på ACE-hämmare är ramipril (till exempel Ramipril och Triatec) och enalapril (till exempel Enalapril och Renitec).

I den stora registerstudien ingick 992 061 patienter som behandlades med läkemedel mot högt blodtryck. Patienterna delades in i olika grupper efter vilka läkemedel de använde och följde dem i registren under i median 6,4 år.

Den statistiska analysen visade att de patienter som använde ACE-hämmare efter denna tid hade 14 procent högre risk för lungcancer än de som använde blodtryckssänkare av en annan vanlig typ, så kallade angiotensinreceptorblockerare, ARB. Skillnaden i risk ökade med längre tids användning. Efter tio år hade ACE-hämmargruppen 31 procent högre lungcancerrisk än ARB-gruppen.

Även när ACE-hämmargruppen jämfördes med patienter vars höga blodtryck behandlades med en annan läkemedelstyp, vätskedrivande tiaziddiuretika, var lungcancerrisken högre för dem som använde ACE-hämmare.

Det har länge funnits misstankar om att ACE-hämmare kan öka risken för lungcancer eftersom användning av sådana läkemedel gör att ämnet bradykinin lagras i lungorna. Det är ett ämne som kan stimulera tillväxten av lungcancer. ACE-hämmare orsakar även ansamling av ett annat ämne som kallas substans P, som också har kopplats till utveckling av lungcancer.

Tidigare forskning om ACE-hämmare och cancer har kommit till motsägande resultat. År 2011 publicerades till exempel en stor forskningsöversikt som bland annat visade att ACE-hämmare inte kunde kopplas till ökad cancerrisk. Andra studier har pekat på motsatsen.

Forskarna bakom den nu aktuella studien menar att dessa tidigare undersökningar ofta varit relativt små och haft korta uppföljningstider. De anser därför att deras större studie med längre uppföljningstid är en viktig ny bit i forskningspusslet.

Med tanke på den utbredda användningen av ACE-hämmare hoppas forskarna nu att deras resultat ska testas av andra forskare i nya liknande studier.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng