Hem Taggar Skärpning

Tag: Skärpning

Läkemedelsverket föreslår miljökrav i GMP

I en rapport som Läkemedelsverket lämnar till regeringen föreslås att miljökrav vid tillverkning av läkemedel ska införas i gällande GMP. Verket vill att kraven gäller alla tillverkare även utanför EU.
16 jun 2011, kl 13:34

Hårdare kontroll av reklam i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har skärpt sina kontroller av företagens annonser. Under 2009 dubblades antalet fall som anmäldes av myndigheten jämfört med året innan.
1
4 feb 2010, kl 13:11

Branschen lovar leverans

De nya skärpta reglerna för generikautbyte innebär högre krav på att företagen kan leverera vad man lovat. De två branschorganisationerna har nu uttalat sin vilja att se till att det fungerar.
15 jan 2010, kl 11:01

EMEA vill skärpa varningstexten på Tysabri

Det Europeiska läkemedelsverket vill att MS-preparatet Tysabri förses med ytterligare varningstext. Anledningen är att medlet kopplats till allvarliga infektioner i hjärnan.
26 sep 2008, kl 11:20