Annons

Branschen lovar leverans

De nya skärpta reglerna för generikautbyte innebär högre krav på att företagen kan leverera vad man lovat. De två branschorganisationerna har nu uttalat sin vilja att se till att det fungerar.

15 jan 2010, kl 11:01
0

Annons

Samtidigt som de nya apotekskedjorna nu tar över sina kluster införs också skarpare regler för generikautbytet. Apoteken ska inte som hittills expediera det billigaste läkemedlet på varje enskilt apotek utan den billigaste produkten på marknaden.

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket
, TLV anger sedan i somras varje månad vilken vara som är den billigaste i varje utbytbar grupp.
Den och ingen annan ska apoteken beställa hem och expediera. På så sätt beräknar man kunna spara in ytterligare cirka 200 miljoner till statskassan.
Förändringen innebär att företaget med det lägsta priset får exklusivitet på varan den månaden. Men för att det också ska fungera i praktiken, krävs att det vinnande företaget också kan leverera till alla apotek under hela perioden.

För att minimera
riskerna med en ensam leverantör har de två branschorganisationerna Lif och FGL tagit fram ett gemensamt dokument, God tillgänglighetssed, i vilket man beskriver vad man åtar sig för att säkerställa att utbytessystemets regler ska fungera; Det säger att företaget åtar sig att leverera till hela den svenska marknaden under hela perioden och om något inträffar som gör att varor inte kan levereras i god tid meddela TLV så att myndigheten kan byta ut månadens vara mot den näst billigaste.
? Har man det lägsta priset på en vara då ska man också kunna leverera, säger Johan Florin ordförande i Föreningen generiska läkemedel, FGL.

Branschen åtar
sig också att till myndigheten rapportera om man misstänker oskäligt hög försäljning av ett läkemedel som inte är det billigaste.