Feta kan behöva högre dos antibiotika

I takt med att vi blir fetare kan antibiotikadoserna behöva öka. Det skriver två läkare i den medicinska tidskriften Lancet.

15 jan 2010, kl 13:27
0

Annons

Vikt liksom andelen kroppsfett kan påverka koncentrationen av antibiotika i kroppen, vilket i sin tur minskar effekten på större patienter, argumenterar de två läkarna Matthew Falagas och Drosos Karageorgopoulos.

Att behandla alla vuxna oberoende av vikt, med samma dosering, kan också öka risken för resistens menar de. Enligt dem kan de behöva behandlas med högre doser antibiotika än standarddos.
– I länder som USA med alltfler extremt överviktiga har tankegångarna kanske större betydelse än här, men även svenskar blir allt större. Och att man många gånger har samma dos till en liten tant på 50 kilo och en stor karl på 150 kilo verkar lite underligt, säger Jesper Ericsson vid STRAMA, Samverkan mot antibiotikaresistens.

I Sverige
uppskattas drygt tio procent av den vuxna befolkningen vara kraftigt överviktig.Problemet är att de studier som gjorts när man provat ut de här läkemedlen inte tagit hänsyn till andelen kroppsfett.
? Ofta ligger man dock så högt över den dos som behövs för att slå ut bakterierna att det fungerar i båda fallen, säger Jesper Ericsson.
? Men när man tar fram något nytt läkemedel vore det kanske befogat att man inte enbart tittar på njursjuka utan också överviktiga.