Annons

Symtomskala upptäcker biverkningar

En blankett med de 20 vanligaste symtomen på läkemedelsbiverkningar ska underlätta och effektivisera läkemedelsgenomgångar.

15 jan 2010, kl 15:14
0

Annons

Under några år har man i landstinget i Uppsala drivit ett projekt för att minska risken för läkemedelsbiverkningar hos äldre. Det har nu resulterat i en blankett med de vanligaste symtomen.

I projektet
har man samlat in de olika skattningsskalor som farmacevter använder sig av när man gör genomgångarna och ur dessa extraherat de symtom som sannolikt är läkemedelsrelaterade och ställt samman det. Den har prövats på äldreboenden i landstinget och visat sig stämma väl överens med de biverkningar som de äldre har.

Checklistan
ska användas av vårdpersonal som innan läkemedelsgenomgången går igenom symtom som patienten eventuellt har. Vid läkemedelsgenomgången ska man sedan jämföra symptomen med de läkemedel som patienten har och se om biverkningarna kan bero på behandlingen.
? Den här typen av validerad symtomskala istället för att så att säga ?fråga blint? är något vi länge efterfrågat, säger Kerstin Hulter Åsberg som är ordförande i läkemedelskommittén i Uppsala.

Ulrika Gillespie
, apotekare och doktorand på Akademiska sjukhuset som arbetat med projektet håller nu på att översätta symtomskalan till engelska. Och i höst kommer den att testas också i Skottland och England.