Annons

Läkemedelsverket föreslår miljökrav i GMP

I en rapport som Läkemedelsverket lämnar till regeringen föreslås att
miljökrav vid tillverkning av läkemedel ska införas i gällande GMP.
Verket vill att kraven gäller alla tillverkare även utanför EU.

16 jun 2011, kl 13:34
0


För två år sedan fick Läkemedelsverket, i samråd med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket,  i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag och förslag på hur man inom EU skulle kunna ta hänsyn till miljökrav vid tillverkning av läkemedel. Underlaget som nu är klart, är tänkt att utgöra en grund för initiativ som Sverige kan ta inom EU.

I rapporten finns förslag på hur reglerna för kontroll av miljökrav kan skärpas. I stora drag gå de ut på att regler för miljökontroll införs i de regler som gäller för god tillverkningssed, GMP. Tillverkare som ligger utanför EU är skyldiga att följa GMP om de vill sälja sina produkter inom unionen.
– Genom att lägga kraven på hållbar tillverkning inom befintliga GMP-regler kan de införas relativt snabb, säger Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket.

Verket konstaterar i sin rapport att det idag saknas möjligheter att ställa miljökrav på läkemedelstillverkning inom EU: s regelverk. De förslag som läggs fram innebär bland annat att tillverkarnas skyldighet att följa kraven införs i en särskilt rättsakt, något som skulle kräva en ny EU-förordning. I denna skulle det anges vilka substanser som behöver kontrolleras med avseende på utsläpp och vilka nivåer som är okej.