Hem Taggar Patientmakt

Tag: Patientmakt

Migränförbundet begär omprövning

Patientorganisationen Svenska Migränförbundet vill att TLV ändrar sitt beslut att Imigran Novum inte längre ingår i subventionen. Om patientföreträdare ska ha rätt att överklaga subventionsbeslut ligger nu hos Regeringsrätten där TLV:s nej...
8 nov 2010, kl 13:10

Cancerspecialister ger second opinion

Regionala skillnader i vården, långa väntetider för patienterna och brist på resurser inom landstingen fick en grupp cancerspecialister att gå samman och starta nätverket 2ndview. De erbjuder cancerpatienter en andra medicinsk bedömning...
2
20 nov 2007, kl 18:52

Nya ledamöter i Läkemedelsförmånsnämnden

Regeringen har bland annat utsett Reumatikerförbundets vice ordförande David Magnusson till ny suppleant i LFN.
10 nov 2006, kl 11:53