Annons

Migränförbundet begär omprövning

Patientorganisationen Svenska Migränförbundet vill att TLV ändrar sitt beslut att Imigran Novum inte längre ingår i subventionen. Om patientföreträdare ska ha rätt att överklaga subventionsbeslut ligger nu hos Regeringsrätten där TLV:s nej till KUVAN  hamnat.

8 nov 2010, kl 13:10
0

Sedan mitten av oktober subventioneras inte Imigran Novum efter beslut av TLV.
Nu har Svenska Migränförbundet bett myndigheten ompröva beslutet. Förbundet vill att läkemedlet ska ha begränsad subvention för vuxna som inte uppnår behandlingsmålen med annan sumatriptan.

Skälet är,
enligt förbundet, att man fått signaler från sina medlemmar om att de sumatriptan som ingår i läkemedelsförmånen inte är lika effektiva som det preparat som nu inte längre subventioneras.

Att patientföreningar
har synpunkter på TLV:s beslut är inte ovanligt, enligt Anna Märta Stenberg, avdelningschef på TLV:s avdelning för omprövning av läkemedelssubventioner.
? Men att man begär omprövning som i det här fallet är mycket ovanligt, jag vet inte om det hänt någon gång tidigare.
Och i så fall har svaret blivit nej.

Däremot har
PKU-föreningen försökt överklaga beslutet att preparatet KUVAN inte subventioneras till kammarätten som dock avvisade föreningens ansökan. Men det ärendet ligger nu på Regeringsrättens bord. Frågan är om en patientförening kan ha så kallad talerätt vid beslut om subventionering.
? Vi anser att det är företagen som har talerätt eftersom det är deras produkt. Patientföreträdare kan förstås ha synpunkter, men de kan inte be oss om omprövning eller överklaga i förvaltningsdomstol.
Om man från patientföreningarnas sida skulle ha talerätt betyder att de också kan ställa krav på att ett läkemedel ska in i subventionen även om företaget inte begärt det, menar Anna Märta Stenberg.
? Men vi på TLV kan inte tvinga företag att plocka in ett läkemedel i förmånssystemet.
? Om patientföreningar skulle ha talerätt måste vi göra våld på det systemet.

Så enligt
Anna Märta Stenberg har patientföreträdare vare sig möjlighet att begära omprövning av TLV:s beslut eller att överklaga dessa i förvaltningsdomstol.