Annons

Aktörer svarar på kritik om minskad kompetensutveckling

En majoritet av farmaciförbundets medlemmar anser att kompetensutvecklingen minskat på den nya apoteksmarknaden. Centralt är man inte lika säker på det och menar att utveckling är bredare än antalet kurstimmar.

8 nov 2010, kl 18:43
0

Vad menar man när man talar om kompetensutveckling undrar till exempel Andreas Roslund, informationschef på KD och Gunilla Winlund, personalansvarig på Medstop.
? Vi har ett bredare perspektiv än antalet kurser man eventuellt deltagit i, säger Andreas Rosenlund.
Han tycker att de anställda också ska väg in det man lär sig av sina arbetskamrater på arbetsplatsen och att man lärt sig nya system.
? Och när det gäller den farmacevtiska kompetensen är jag övertygad om att våra medarbetare har den.

Gunilla Winlund
på Medstop säger att antalet utbildningstimmar kan ha varit färre den här perioden.
? Av förklarliga skäl, den nya apoteksmarknaden är ju verkligen ny, vi har gått in i och ur en övergångslösning.
Men anställda i företaget kommer nog att få en kompetensutveckling motsvarande den tidigare. Däremot kan hon tänka sig att man hittar nya former för den.
? Kompetens är ett stort begrepp.

Annika Svedberg
, farmacichef på Apotek Hjärtat säger sig ha förståelse för att apotekspersonalen anser att kompetensutvecklingen varit sämre under en period.
? Jag kan förstå att man känner av det. Det har ju varit så mycket nytt som vi nya aktörer haft att fixa med, som tagit tid både centralt och på apoteken.
Att införa det nya IT-stödet har tagit så mycket kraft och tid att man från Apoteket Hjärtat inte velat rulla ut några stora kompetenssatsningar på läkemedelsområdet, säger hon.
? Men det kommer under nästa år. Vi har till exempel utsett farmacispecialister på regional nivå som kommer att utbildas nästa år.