Annons

Tamiflus effektivitet fortsatt ifrågasatt

Regeringar världen över har satsat miljarder dollar på inköp av det antivirala läkemedlet Tamiflu för att användas vid influensapandemier Men läkemedlets effektivitet har varit ifrågasatt och en ny översyn bekräftar dessa farhågor.

20 jan 2012, kl 11:21
0

Annons

Nu har forskare vid Cochrane-institutet än en gång granskat de vetenskapliga artiklar som presenterats om Tamiflus effektivitet. Den nya analysen bekräftar att Tamiflu, oseltamivir, lindrar influensasymtom inom lite drygt 20 timmar. Men forskarna ifrågasätter nu om behandling med oseltamivir minskar komplikationer som lunginflammation, behovet av sjukhusinläggningar eller smittspridning. Skäl som används för att Tamiflu är ett pandemiläkemedel.

I en tidigare Cochrane-analys
som publicerades 2003 bekräftades minskningen av komplikationer. Men det visade sig sedan att bara två av de tio studier som ingick i metaanalysen hade offentliggjorts.
Cochranes granskare kritiserar tillverkaren Roche för att ha försvårat analysen, eftersom företaget inte lämnat ut alla data från kliniska prövningar som forskarna begärt och först lovats. I den senaste analysen, finansierad av National Institute for Health Research i Storbritannien, har de därför samlat in rådata från främst europeiska läkemedelsmyndigheter.
I den nya översynen fann forskarna att uppgifter om över 60 procent av patienter som deltagit i de kliniska studierna aldrig publicerats i medicinska tidskrifter.

Nu blev forskarnas
slutsats att det inte finns belägg för någon minskning av sjukhusvård. De påpekar också att det i materialet finns flera rapporter om biverkningar än de som omnämns i publicerade artiklar.
? Tittar man bara på publicerade rapporter är det en stor risk att slutsatserna blir partiska och som ingen bör lita på, säger en av forskarna, Peter Doshi i en kommentar till analysen.

Företaget Roche
avvisar kritiken och säger i ett uttalande att analyser av hälsomyndigheter visar att Tamiflu under H1N1-pandemin 2009 räddade liv och att färre behövde sjukhusvård.