Hem Taggar Patientinflytande

Tag: Patientinflytande

Ska lyssna på patienter

EMA ska involvera patienter i nytta-riskvärderingar. Patienter kan ha värdefulla erfarenheter, menar myndigheten.
29 sep 2014, kl 10:41

LFN inrättar brukarråd

De stora användarna av läkemedel ska genom ett brukarråd få större inflytande över besluten i Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. Ledamöterna har utsetts av handikapp- och pensionärsorganisationerna.
12 dec 2005, kl 18:04