Annons

Ska lyssna på patienter

EMA ska involvera patienter i nytta-riskvärderingar. Patienter kan ha värdefulla erfarenheter, menar myndigheten.

29 sep 2014, kl 10:41
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har lanserat ett pilotprojekt som går ut på att patienter ska involveras i de nytta-riskvärderingar av läkemedel som myndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, gör.

Patienter kan ha värdefulla erfarenheter vilket kan ge nya perspektiv för utvärderingen av läkemedels nytta och risk, enligt EMA. Enligt pilotprojektet ska patienter involveras där det finns en brist på behandlingar eller där CHMP fortfarande är tveksamma till en behandling. Patienter kan också bjudas in till diskussioner där CHMP funderar på att rekommendera att ett läkemedel dras in eller införa restriktioner. 

Det första läkemedlet innehåller substansen afamelanotid, som används vid behandling av erytropoetisk protoporfyri, EPP. Det är en sällsynt blodsjukdom som orsakar en smärtsam känslighet för solljus. Det finns idag inget godkänt läkemedel mot sjukdomen.

Pilotprojektet syftar till att utvärdera hur patienter på ett systematiskt och effektivt sätt kan delta i diskussioner med CHMP. Det är också en del i att göra processen för godkännande av läkemedel mer transparent.