Förlängde överlevnaden med mer än ett år

Ett tillägg med Perjeta gav bröstcancerpatienter en medianöverlevnad på 56,5 månader. Det är den största överlevnadsvinsten som setts för den här patientgruppen.

29 Sep 2014, kl 09:35
0

Foto: iStockphoto

Perjeta, pertuzumab, godkändes i EU förra året för behandling av spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med Herceptin, trastuzumab, och cytostatika. NLT-gruppen vid SKL rekommenderar landstingen att använda behandlingen.

Nu har läkemedelsföretaget Roche presenterat överlevnadsdata från studien Cleopatra på den europeiska cancerkongressen ESMO. Patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer som fått tilläggsbehandling med Perjeta tillsammans med Herceptin och cytostatika hade en medianöverlevnad på 56,5 månader. Det kan jämföras med 40,8 månader för de patienter som enbart fick Herceptin och cytostatika. Kombinationsbehandlingen gav alltså en förlängd överlevnad på 15,7 månader jämfört med standardbehandlingen. 

Det är första gången en medianöverlevnad på nästan fem år rapporterats för den här patientgruppen, enligt ett pressmeddelande från Roche.
– Dessa data är så tydliga, att denna typ av behandling givetvis borde vara självklar standard vid återfall av HER2-positiv bröstcancer. Cytostatikabehandling enbart anses ge en medianöverlevnad vid denna typ av sjukdom på knappt 1,5 år, medan man nu med dubbel antikroppsbehandling med trastuzumab och pertuzumab får tillsammans med cytostatika docetaxel en medianöverlevnad på 56 månader, säger Jonas Bergh, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Radiumhemmet, i ett pressmeddelande.

Roche har tidigare rapporterat data om bland annat progressionsfri överlevnad från Cleopatra-studien, men på ESMO presenterades den slutliga analysen av överlevnadsdata. Studien startade 2007 och omfattar 808 patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Baserat på resultat som presenterades i slutet av 2012 erbjöds även patienterna i kontrollgruppen behandling med Perjeta.

Biverkningarna av kombinationsbehandlingen var likvärdiga med vad som tidigare rapporterats.