Hem Taggar Lagförslag

Tag: Lagförslag

Tydligare kostnadsreglering av smittskyddsläkemedel

En ny lag ska förtydliga hur stor kostnaderna är för smittskyddsläkemedel i olika landsting.
29 jan 2016, kl 11:10

Ingen utfasning av primater som försöksdjur

EU-kommissionen presenterade igår sitt försöksdjursdirektiv. Det blir en del förändringar jämfört med dagens lagstiftning, men den omtvistade frågan om primater som försöksdjur lämnas i stort oförändrad.
6 nov 2008, kl 13:18

Namnbyte ger plats för tandvård

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, blir Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ? om regeringens lagförslag om namnändring går igenom. Just nu är det ute på remiss.
10 apr 2008, kl 14:57

Ny patientdatalag i sommar

Från den första juli i år ska det bli möjligt för patienter att läsa sin journal på webben. Journalen blir också tillgänglig för andra behandlande läkare om inte patienten uttryckligen spärrat den.
4 feb 2008, kl 15:19

Ökad kontroll av enskilda läkares förskrivning

Med statistik från Apoteket ska landstingen kunna avslöja läkare som förskriver felaktigt. Privatläkarna ska inte vara undantagna landstingens kontroll.
16 aug 2007, kl 21:00