Annons
Ökad kontroll av enskilda läkares förskrivning

Ökad kontroll av enskilda läkares förskrivning

Med statistik från Apoteket ska landstingen kunna avslöja läkare som förskriver felaktigt. Privatläkarna ska inte vara undantagna landstingens kontroll.

16 aug 2007, kl 21:00
0

Annons

– Tanken är att det här ska öka möjligheterna att göra den uppföljning av läkemedel som landstingen är skyldiga att göra, säger lagmannen Sigurd Heuman, som hållit i patientdatautredningen.
Utredningen som tillsattes 2003 färdigställdes under sommaren.  Förslaget att Apoteket ska förse landstingen med uppgifter om läkares förskrivning har varit en omtvistad fråga.
– Det är klart att det innebär att landstingen kommer att veta vilka läkare som har skrivit ut vad. Och landstingen kommer att kunna ta kontakt med läkare på grund av detta, säger Sigurd Heuman.
De ökade möjligheterna till kontroll förväntas inte uppskattas av alla.
–  Man kan tänka sig att läkare inte tycker att det är bra, men de läkare som har varit delaktiga i utredningen har accepterat detta, fortsätter han.

Han tillägger att förskrivning är omgärdad av ett antal regler och att det är mycket viktigt att dessa följs.
Landstingen ska inte enbart ges möjlighet att efterforska hur de läkare som arbetar inom den egna organisationen skriver ut mediciner. Även privatpraktiserande läkare omfattas av förslaget.
– Anledningen är att landstingen har ett övergripande ansvar för vården. Landstingen får däremot inte begära ut patientjournaler från privata vårdgivare.
För att skydda läkemedelsanvändarnas identitet ska de uppgifter som lämnas ut vara krypterade på så vis att det inte går att uttyda något om personen som har hämtat ut receptet. Däremot ska det framgå vem som har skrivit ut receptet.

En annan ändring som föreslås i utredningen är att läkemedelsförteckningen ska innehålla namn på förskrivare. Idag går det endast att utläsa uppgifter om patienten och de mediciner som patienten hämtat ut.
En  läkemedelsförteckning gör det möjligt för en läkemedelskonsument att få en lista över vilka mediciner han eller hon har hämtat ut de senaste femton månaderna.

Att läkemedelsförteckningen ska innefatta uppgifter om namn och arbetsplats på förskrivande läkare innebär förstås att det i förteckningen tydligt framgår om en läkare skrivit ut läkemedel på ett felaktigt vis.
Anders Ekbom, som varit delaktig i utredningen som representant för Läkarförbundet, har inga invändningar mot förslaget.
– Det handlar om patientsäkerhet, säger han.
Han är heller inte oroad över förslaget att Apoteket ska sammanställa utförligare statistik till landstingen än vad som sker idag. Till skillnad från utredaren tror han inte att det leder till att landstingen kommer att undersöka hur enskilda läkare förskriver.
– Frågan är om landstingen är intresserade av att använda uppgifterna för att kontrollera vad läkare skriver ut, säger han
Han påpekar också att informationen om patienterna ska vara kodad, vilket försvårar för landstingen att bedöma om läkare har förskrivit olämpligt.